Podélně svařované trubky | Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství


Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství
Výroba a dodávky prefabrikovaných celků pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství

Podélně svařované trubky


Podélně svařované trubky a potrubní díly v rozměrech DN 400 - DN 3200 vyrábíme dle výrobkových norem EN 13480, EN 12952, EN 10217-5, EN 10219-1,2  případně dle požadavku zákazníka. Vyrábíme je skružením ocelových plechů - segmentů a svařením podélným svarem. Svařením jednotlivých segmentů obvodovými svary pak realizujeme celkovou požadovanou délku.

Sortiment podélně svařovaných trubek doplňujeme o segmentová kolena, T kusy a přechody v souladu s výrobní dokumentací.

 

Rozsah průměrů:                      406 - 3 200 mm
Rozsah tlouštěk:                                4 - 18 mm
Maximální délka segmentu:              3 000 mm
Maximální celková délka:                12 000 mm
Maximální hmotnost:                            8 000 kg


Dodáváme jakosti veškerého sortimentu uhlíkových, legovaných a austenitických ocelí dle ČSN EN,DIN,ASTM. 

Svařování je prováděno na základě zpracovaných WPQR a WPS dle EN ISO 15607 kvalifikovanými svařeči dle EN 287-1,EN 1418.

Používané svařovací metody:
 
 • 111 obloukové svařování obalovanou elektrodou 
 • 121 svařování drátovou elektrodou pod tavidlem
 • 135 obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu
 • 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu
 • Na základě požadavku zákazníka dodáváme trubky s rovnými konci nebo tvarovou úpravou pro svar. Výstupní kontrola zahrnuje 100% rozměrovou a vizuální kontrolu, popřípadě další NDT kontrolní metody - RTG,PT,MT,UT a vyhodnocení mechanických vlastností zpracovaných vzorků nebo provedení hydrostatické tlakové zkoušky vodou.

  Pro komplexnost našich dodávek zajišťujeme tepelné zpracování, tryskání a povrchové úpravy, tepelné nebo zemní izolace nebo přepravu naší kamionovou dopravou.


  Kontaktní osoba 

  Ing. Daniel Navrátil
  Tel. +420 597 469 215
  Mobil +420 602 553 489
  E-mail: navratil@jinpo-plus.cz

  Další jazyky:CZEN