Certifikáty | Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství


Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství Potrubí a ohnuté trubky pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství
Výroba a dodávky prefabrikovaných celků pro energetiku, stavebnictví, petrochemii a plynárenství

Certifikáty


Systém managementu kvality dle ISO 9001:2008 Systém kvality dle AD 2000-Merkblatt  HP 0/HP 100 R, TRD 201 + EN ISO 3834-2 Systém kvality svařování dle EN ISO 3834-2 Systém zabezpečování jakosti výrobce materiálu pro tlaková zařízení podle směrnice 2014/68/ES provedené zákonem č. 90/2016 Sb. v platném znění a NV č. 219/2016 Sb. v platném znění Systém řízení výroby ocelových konstrukcí třidy provedení do EXC3 dle EN 1090-2 Systém jakosti podle směrnice 2014/68/ES modul D, díly tlakových zařízení Systém jakosti podle směrnice 97/23/ES modul B, žehlící válec Systém jakosti podle směrnice 2014/68/ES modul B a D díly tlakových zařízení        


Přehled platných certifikátů, osvědčení a oprávnění

Poř.č. Certifikační organizace Předmět certifikace Číslo certifikátu Datum vydání Platnost do
1 TÜV SÜD Management Service GmbH München
Systém managementu kvality
dle ISO 9001:2015

12 100 11242 TMS

03.08. 2014

2.8.2026

2
TÜV SÜD Czech
Systém kvality svařování dle
ČSN EN ISO 3834-2:2022
14.827.904

28.6. 2019

06.10. 2027

3
TÜV SÜD Czech s.r.o.,
Notifikovaná osoba 1017, Praha
Systém zabezpečování kvality výrobce materiálu pro tlaková zařízení podle směrnice 2014/68/EU provedené zákonem č. 90/2016 Sb. v platném znění a NV č. 219/2016 Sb. v platném znění

14.831.492

23.08.2019

06.10.2025

4
TÜV SÜD Czech, s.r.o., Notifikovaná osoba 1017, Ostrava
Systém řízení výroby ocelových konstrukcí třidy provedení do EXC3 dle EN 1090-2

 

1017-CPR-06.697.150 Revize č.2

 

29.12.2016

 

neomezeno

5
TÜV SÜD Czech, s.r.o., Notifikovaná osoba 1017, Ostrava
Systém jakosti podle směrnice 2014/68/ES modul B díly tlakových zařízení

 

14.201.213

 

10.12.2021

 

10.12.2031

6
TÜV SÜD Czech, s.r.o., Notifikovaná osoba 1017, Ostrava
Systém jakosti podle směrnice 2014/68/ES modul D, díly tlakových zařízení 

14.808.082

23.06.2016 

13.10.2025 

 7
TÜV SÜD Czech, s.r.o., Notifikovaná osoba 1017, Ostrava
Trubkové ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla pro přepravní plynovody
EN 14870-1:2011

14.751.757

28.07.2022

27.07.2027

 

Další jazyky:CZEN